Anskaffning av IT-system - ISGA03

Poäng: 7.5hp

Kursens syfte är att belysa kopplingen mellan verksamhet och anskaffning av IT-baserade informationssystem. Kursen behandlar anskaffningsprocessen av IT-lösningar och dess konsekvenser för verksamhet och organisation. Teori och praktiska inslag (t.ex. i form av Case, kundmöte och workshop) varvas under kursen. Kravspecificering tillämpas med stöd av metoder/modeller och interaktionsprinciper för att upprätta en kravspecifikation som stöd vid utvärdering och upphandling av existerande systemlösningar. Kritiska faktorer i upphandling av affärssystem och avtal diskuteras. Olika beskrivningstekniker i UML (Unified Modeling Language) tillämpas för att identifiera, analysera och dokumentera krav på design och funktionalitet i egenutvecklade system. I utformning av lösningsspecifikationer tillämpas agila arbetsformer. Kursen belyser olika kravtyper och hur kravspecifikationer kan används i olika sammanhang och faser i anskaffningsprocessen. Kravspecifikationer, lösningsspecifikationer och upprättade avtal presenteras och diskuteras!

https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/ISGA03

Tentor

Inga tentor att visa. Lägg till en!


Lägg till tenta
Tillbaka