Kretsteknik 2 - ELGA14

Poäng: 7.5hp

Komponenter Passiva komponenter Halvledare Förstärkare Ideal förstärkare Enkla transistorförstärkare Operationsförstärkarens uppbyggnad och egenskaper Operationsförstärkarens grundkopplingar Förstärkares signalegenskaper In- och utimpedans samt distorsion Frekvensberoende Frekvensfunktion Bodediagram Grundläggande Filter Enklare förstärkares frekvensegenskaper Tillämpningar Effektförstärkare Enklare Likriktare Grundläggande spännings- och strömreglering Analogsimulering

https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/ELGA14

Tentor

Inga tentor att visa. Lägg till en!


Lägg till tenta
Tillbaka